Hoe gaat M.en.S.media bvba om met de gegevens die u ons verstrekt?

De bescherming van uw persoonlijke levenssfeer krijgt bij ons absolute prioriteit.

Het staat u vrij om onze site(s) te bezoeken, kennis te nemen van het laatste nieuws of van onze nieuwe diensten, zonder ons persoonlijke informatie mee te delen. Deelt u toch persoonlijke informatie mee dan wordt deze informatie verwerkt conform de huidige bepalingen en wettelijke nationale en internationale voorschriften.

Onder "verwerken" verstaan wij elke vorm van geautomatiseerde verwerking. Het omvat eender welke handeling die wij met de persoonsgegevens van een natuurlijke persoon verrichten, zoals het verzamelen, opslaan, wijzigen, verwijderen, raadplegen, meedelen, gebruiken, enz…

Uw gegevens worden gebruikt voor het beheer van het klantenbestand, de sites en de aangeboden diensten, voor het uitvoeren van marktstudies of om u via diverse media te informeren over nieuws, diensten, promotiecampagnes en producten van M.en.S.Media en haar partners. Zij kunnen ook worden doorgegeven aan partners die contractueel met M.en.S.media verbonden zijn. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens aan M.en.S.media geeft u ons uitdrukkelijk de toelating om deze persoonsinformatie te verwerken voor de hierbovenvermelde doeleinden.

In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, worden uw eigen gegevens u medegedeeld op uw verzoek, en worden ze, desgevallend, gecorrigeerd. Indien u niet wenst dat uw gegevens aan derden doorgegeven worden, kan u een eenvoudig verzoek richten aan: M.en.S.media bvba, Mandelstraat 23 te 8720 Dentergem .
U kan uw persoonlijke gegevens ook laten corrigeren of verwijderen uit onze bestanden via een eenvoudige aanvraag langs onze website(s).
Uw gegevens worden aangepast of verwijderd uiterlijk 45 dagen na de ontvangst van uw aanvraag.

Om u een optimale service aan te bieden kan het zijn dat wij occasioneel gebruik maken van cookies. Een "cookie" is een klein stuk informatie dat door een website opgeslagen wordt in de browser van uw PC: de cookie kan opgehaald worden tijdens een later bezoek aan dezelfde site. Een cookie kan niet gelezen worden door een andere website dan diegene die het heeft aangemaakt. Wij gebruiken cookies voor administratieve doeleinden om, bijvoorbeeld, uw voorkeur te registreren voor bepaalde types informatie, wat voorkomt dat u bij ieder bezoek aan onze site telkens opnieuw dezelfde gegevens moet invoeren via het toetsenbord. De meeste cookies werken alleen voor de duur van een enkele sessie, of bezoek. Geen enkel ervan bevat informatie waardoor met u contact kan worden opgenomen via telefoon, e-mail of "snail mail". U heeft ook de mogelijkheid uw browser zodanig te configureren dat hij u verwittigt telkens cookies worden aangemaakt of dat hij de aanmaak ervan verhindert.

Al uw vragen met betrekking tot de registratie van uw gegevens kunnen gericht worden aan M.en.S.media bvba, Mandelstraat 23 te 8720 Dentergem. Voor meer algemene informatie kan u ook steeds terecht bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij het Ministerie van Justitie: www.privacy.fgov.be, Waterloolaan 115 te 1000 Brussel.