Mensmedia

Bestelling • commande

Smaak winter 2017

Aantal • Nombre: *

Eenheidsprijs • Prix unitaire: €5.50 (incl. btw • TVAC)

Verzendkosten België / Frais d’expédition Belgique: € 0 - Verzendkosten Europa Zone1 / Frais d’expédition Europe Zone1: € 3

Totaal • Total: €

Uw bestelling wordt pas definitief na ontvangst van uw betaling.

 

Leveringsadres • Adresse de livraison:

Naam • Nom:

*

Voornaam • Prénom:

*

Straat, nr. • Rue, n°:

*  

Postcode • Code postal:

*

Gemeente • Localité:

*

Land • Pays:

B NL/LU *

 

E-mail:

* Op dit mailadres ontvangt u de bevestiging en de gegevens voor betaling. • L'adresse pour recevoir la confirmation et les données bancaires.

Telefoon • Téléphone:

Geschonken door • Offert par:

   

Tweede leveringsadres en/of facturatieadres (indien afwijkend van leveringsadres) • Deuxième adresse de livraison ou Adresse de facturation (si elle diffère de l'adresse de livraison):

Naam • Nom:

Voornaam • Prénom:

Straat, nr. • Rue, n°:

   

Postcode • Code postal:

Gemeente • Localité:

Land • Pays:

B NL/LU

 

Wenst factuur/onkostennota • Facture/note de frais à recevoir:

 

BTW-nummer indien factuur gewens • / N° TVA si facture souhaitée:


* verplicht in te vullen • * : à remplir obligatoirement Bij verzending naar andere landen: prijs op aanvraag
Autres pays: prix sur demande